CZE


Nabídka kameniva a stavebních substrátů

Kamenivo pro stavební účely

 • Přírodní drcené a tříděné kamenivo
 • Umělé kamenivo – struska
 • Přírodní těžené kamenivo prané – štěrkopísek
 • Žulové dlažební kostky
 • Žulové odseky
 • Písek žlutý netříděný – zásypový
 • Písek žlutý tříděný – maltový
 • Písek praný jemný světlý
 • Hlušinová sypanina dle ČSN 736133 čl. 4.5.2.1.

Recyklované materiály

 • Betonová drť
 • Asfaltová drť
 • cihelná drť
 • Zásypový materiál
 • Písek zásypový recyklovaný šedý

Přírodní kamenivo

Produkt

Popis:

Přírodní těžený písek, jemný, praný, světlé barvy o zrnitosti 0-1mm.

Určení:

dopručujeme jako přísadu do malt a omítek, je vhodný na utěsnění zámkové dlažby, hodí se do beachvolejbalových hřišť a sportovišť.

Popis:

Přírodní těžený písek, kopaný, žluté barvy o zrnitosti 0-4mm tzv. malťák, ČSN EN 12620; 13139; 13242.

Určení:

Doporučujeme jako přísadu do maltových směsí pro zdění a omítání, dále jako podklad pro zásypy inženýrských sítí, signalizační písek pro plynofikace, zásypy rýh, jam, vyrovnávající podklad pro velkoplošné betonové dlažby. Je vhodný do dětských pískovišť, splňuje hygienické požadavky.

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – HeřmaniceOstrava – Mariánské HoryRopice

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Popis:

Přírodní těžený písek, kopaný, neupravovaný tříděním, žluté barvy o zrnitosti 0-4mm, ČSN EN 12620; 13139; 13242.

Určení:

Doporučujeme jako přísadu na výrobu základových betonů, jako signalizační písek pro plynofikace, zásypy rýh a jam, vyrovnávající podklad pro velkoplošné betonové dlažby.

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – Mariánské Hory

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Popis:

Přírodní těžené kamenivo okrasné tříděné, prané o zrnitosti 16-22 mm, ČSN EN 12620; 13242.

Určení:

Vzhledem k vysoké estetické úrovni je kamenivo vhodným okrasným prvkem pro použití např. v zahradnictví a dekoratérství různého druhu např. úprava plochých střech, teras, drenáže.

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – HeřmaniceOstraviceRopice

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Popis:

Přírodní těžené kamenivo okrasné tříděné, prané o zrnitosti 16/32.

Určení:

doporučujeme jako obsypy drenáží, příměsi do betonu, zásypy a okrasné obsypy.

Popis:

Přírodní těžené kamenivo tříděné, prané o zrnitosti 0-2mm, ČSN EN 12620; 13242;13043;13139.

Určení:

doporučujeme na zásypy, obsypy potrubí, spárování zámkových dlažeb, zakládání a údržba travnatých ploch(fotbalová hřiště)

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – Mariánské Hory

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Popis:

Přírodní těžené kamenivo tříděné, prané o zrnitosti 0-4mm, ČSN EN 12620; 13242;13043;13139.

Určení:

Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu pod betonové podlahy, podkladní vrstvu pod zámkové dlažby, do betonu.

Popis:

Přírodní těžené kamenivo tříděné, prané o zrnitosti 2-8mm, ČSN EN 12620; 13242;13043;13139.

Určení:

Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu pod betonové podlahy, podkladní vrstvu pod zámkové dlažby, do betonu.

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – Mariánské Hory

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Popis:

Přírodní těžené kamenivo tříděné, prané o zrnitosti 0-16mm, ČSN EN 12620; 13242;13043;13139.

Určení:

Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu pod betonové podlahy, podkladní vrstvu pod zámkové dlažby, do betonu, jako okrasný kačírek.

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – HeřmaniceOstrava – Mariánské Hory

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Popis:

Přírodní těžené kamenivo tříděné, prané o zrnitosti 8-16mm, ČSN EN 12620; 13242;13043;13139.

Určení:

Doporučujeme jako obsyp drenáží, podkladní vrstva komunikací, obsypy kolem základových konstrukcí rodinných domů.

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – HeřmaniceOstrava – Mariánské Hory

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Popis:

Drcené přírodní kamenivo, Moravská droba o zrnitosti 4-8mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako podkladní vrstvu pro ukládku zámkové dlažby, jako přísadu do základových betonů a asfaltových/živičných směsí, zásypy, obsypy, jako drenážní vrstvu, posypový materiál na zimní údržbu komunikací.

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – HeřmaniceOstrava – Mariánské HoryOstraviceRopice

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Popis:

Drcené přírodní kamenivo, Moravská droba o zrnitosti 8 - 16mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako obysyp drenáží, podkladní vrstva komunikací, obsypy kolem základových konstrukcí rodinných domů.

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – Mariánské Hory

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Popis:

Drcené přírodní kamenivo, Moravská droba o zrnitosti 0-32mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako obsyp kolem základových konstrukcí rodinných domů, hodí se na ukládku zámkové dlažby jako hrubá podkladní vrstva, zásypy rýh a jam, zpevnění příjezdových komunikací.

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – HeřmaniceOstrava – Mariánské Hory

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Popis:

Drcené přírodní kamenivo, Moravská droba o zrnitosti 0-63mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako podsyp pod základové konstrukce rodinných domů, dále jako podkladní vrstvu komunikací, zásypy rýh a jam.

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – HeřmaniceOstrava – Mariánské Hory

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Popis:

Drcené přírodní kamenivo, Moravská droba o zrnitosti 16-32mm, mimo normu, prohlášení výrobce dle zákona 102/2001 Sb.

Určení:

Doporučujeme jako obsyp drenáží, podkladní vrstva komunikací, obsypy kolem základových konstrukcí rodinných domů.

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – HeřmaniceOstrava – Mariánské HoryOstravice

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Popis:

Drcené přírodní kamenivo, Moravská droba o zrnitosti 32-63mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako podkladní vrstvu komunikací, k sanaci podmáčených podloží, obsypy, zásypy rýh a jam, drenážní vrstva.

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – HeřmaniceOstrava – Mariánské HoryOstravice

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Popis:

Drcené přírodní kamenivo, Moravská droba o zrnitosti 63-125mm, mimo normu, prohlášení výrobce dle zákona 102/2001 Sb.

Určení:

doporučujeme na zpěvnění komunikací, drenáže, okapové plochy

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – Heřmanice

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Přírodní kamenivo pro stavební účely

Produkt

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny o zrnitosti 0-16mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme pro obsypy objektů, zásypy základů budov, rýh, inženýrských sítí.

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny o zrnitosti 0-32mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme pro obsypy objektů, zásypy základů budov, rýh, inženýrských sítí.

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny o zrnitosti 0-63mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako sanační a vyrovnávací vrstvy, dále do komunikací do nezamrzlé hloubky (0,8m).

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny o zrnitosti 0-125mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako sanační a vyrovnávací vrstvy, dále do komunikací do nezamrzlé hloubky (0,8m).

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny o zrnitosti 16-32mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme pro obsypy objektů, zásypy základů budov, rýh, inženýrských sítí.

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny o zrnitosti 32-63mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme pro obsypy objektů, zásypy základů budov, rýh, inženýrských sítí a do komunikací do nezamrzlé hloubky (0,8m).

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny o zrnitosti 63-125mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako sanační a vyrovnávací vrstvy, dále do komunikací do nezamrzlé hloubky (0,8m).

Dostupnost na provozovnách:   Ostravice

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny, netříděné.

Určení:

Doporučujeme jako sanační a vyrovnávací vrstvy, dále do komunikací do nezamrzlé hloubky (0,8m).

Recykláty

Produkt

Popis:

Recyklovaná betonová drť o zrnitosti 0-90 mm, která vzniká při drcení betonového odpadu. Jedná se o certifikovaný výrobek dle ČSN EN 13242 + A1:2008.

Určení:

Doporučujeme k zásypům kolem objektů, jako podkladní vrstva komunikací, příjezdových cest, zámkových dlažeb, chodníků. Dále se využívá do základů a také je vhodné k terénním úpravám.

Popis:

Umělé kamenivo, které vzniká při výrobě oceli o zrnitosti 0-8mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako podkladní vrstvu pro ukládku zámkové dlažby, lóže potrubí, zásypy kanalizací, inženýrských sítí. Kamenivo je dále vhodné pro násypy těles pozemních komunikací, pro obsypy objektů a zásypy mostů, rýh, pro inženýrské sítě.

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – HeřmaniceOstrava – Mariánské HoryOstraviceRopice

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Ostatní

Produkt

Popis:

Žulová dlažební kostka šedá o rozměrech stran 8-10mm.

Určení:

Doporučujeme jako finální nášlapnou vrstvu chodníků, pěších zón, dvorů i cest s pojezdem a pro jiné estetické účely, (1tuna = 4,5m2).

Dostupnost na provozovnách:   Ostrava – Mariánské HoryOstravice

Možnost dovozu: více na +420 739 246 620; +420 723 336 331

Popis:

Železobetonový dílec, parametry: délka 990mm,šířka 3400mm,výška 1900mm, hmotnost 5023kg, tloušťka stěny 200mm. Posledních 5ks skladem.

Určení:

Doporučujeme pro inženýrské a komunikační sítě.