CZE


Společenská odpovědnost

Naše mise

Naším posláním je využít veškeré dostupné zdroje, zkušenosti a obchodní tradice tak, abychom svým klientům dodávali produkty a služby v oblasti pevných paliv, kameniva, substrátů, stavebních odpadů a stavební činnosti vždy spolehlivě, včas a v nejvyšší možné kvalitě. Činíme tak na úrovni strategického partnerství v teplárenském, energetickém a těžkém průmyslu, velkoobchodu i maloobchodu.

Naše vize

Naší vizí je působit jako spolehlivý velkoobchodní i maloobchodní partner v nadnárodním měřítku. Nadále budeme rozšiřovat své obchodní aktivity v regionu střední a východní Evropy. Naším cílem je trvale poskytovat široký sortiment kvalitních produktů a komplexní škálu návazných služeb. V souladu s vlastním rozvojem chceme podporovat environmentální aktivity a trvalou udržitelnost.

 

Naší filosofií je navazovat na více než dvacetiletou tradici obchodování s pevnými palivy, substráty a stavebními odpady a zároveň úspěšně držet krok s moderními trendy a progresí doby.

 

Rádi vám poskytneme více informací. Kontaktujte nás!