CZE


Stavební činnost

Demolice skladu žáromateriálů v areálu Třineckých železáren a.s., Třinec- Baliny

2016

Společnost Ridera Bohemia a.s. prováděla v srpnu 2016 zakázku Demolice skladu žáromateriálů v areálu Třineckých železáren a.s. Prezentaci z průběhu demolice si můžete prohlédnout níže.
Prezentace o průběhu demolice.

Demolice mostu Dr. Martínka, Ostrava

2016

Společnost Ridera Bohemia a.s. prováděla v srpnu 2016 zakázku Demolice mostu Dr. Martínka v Ostravě. Prezentaci z průběhu stavby si můžete prohlédnout níže.
Prezentace o průběhu demolice.

Skanska, a. s.

2014

Stavba | Silnice I/11 Oldřichovice-Bystřice, Přípravné a demoliční práce

Objem prací | 3,2 mil. Kč bez DPH

Společnost Ridera Bohemia, a. s. prováděla v roce 2014 práce na stavbě „Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice, Přípravné a demoliční práce“. Práce byly provedeny v souladu se smlouvou o dílo v požadovaném rozsahu i kvalitě a spolupráce proběhla ke spokojenosti zadavatele, což také písemnou formou stvrdil.

GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

2014

Stavba | Multifunkční centrum Frýdek-Místek, část 1 – Obchodní centrum, část 2 – Hala Polárka

Objem prací | 10,054 mil. Kč bez DPH

Společnost Ridera Bohemia, a. s. prováděla demolice stávajících objektů u staré sportovní haly Polárka, kácení vzrostlých stromů a náletových dřevin, výkopové a zemní práce na objektu nové sportovní haly, odvoz a likvidace odpadů a přebytečných výkopů, provádění veškerých hutněných násypů ze ŠD haj pod objektem haly, tak i pod zpevněnými plochami, provedení HTÚ před prováděním sadových úprav.

Realizované práce odpovídaly technickým požadavkům a byly provedeny řádně a odborně. V průběhu realizace výstavby dodržel zhotovitel všechny normy a nařízení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků, což také písemnou formou stvrdil.

VÍTKOVICE REVMONT, a. s.

2014

Stavba | „VĚDECKO-TECHNICKÝ PARK FERRIT“ Staré město u Frýdku-Místku

Objem prací | 7,853 mil. Kč bez DPH

Předmětem prováděných prací byla demolice stávajících objektů v areálu společnosti Ferrit, výkopové a zemní práce na objektu nové průmyslové haly a nové administrativní budovy, odvoz odpadů a přebytečných výkopů, provádění veškerých hutněných násypů ze ŠD jak pod objektem haly, tak i pod objektem administrativní budovy, provedení HTÚ před prováděním sadových úprav, provedení kompletních sadových úprav areálu.

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a. s.

2014

Stavba | Hala a administrativní objekt fy. MEPAC CZ, s.r.o.

Objem prací | 1,634 mil. Kč bez DPH

Rozsah prací | Sejmutí ornice, výkopové a zemní práce na objektu nové haly, odvoz odpadů a přebytečných výkopů, provádění veškerých hutněných násypů ze ŠD jak pod objektem haly, tak i pod zpevněnými plochami, provedení HTÚ před prováděním sadových úprav.

Realizované práce odpovídaly technickým požadavkům a byly provedeny řádně a odborně. V průběhu realizace výstavby dodržel zhotovitel všechny normy a nařízení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků, což také písemnou formou stvrdil.

GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

2013

Stavba | AVION SHOPING PARK OSTRAVA – NOVÝ AVION

Objem prací | 8,9 mil. Kč bez DPH

Předmětem prací bylo odtěžení nevyhovujících násypů ze strusky pod podlahami objektu obchodního centra v celkové objemu cca 8000 m3, dále hloubení hlavní stavební jámy podzemních garáží a následné provedení násypů pod pilotovací rovinu. V dalších etapách probíhaly přípravy (hutněné násypy) konstrukčních vrstev až po úroveň podlahy. Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodání byl objednatel spokojen, což také písemnou formou stvrdil.

Karel Piontek

2013

Stavba | Demolice objektů v bývalém skladovém areálu firmy Trestles v Orlové – Lutyni

Objem prací | 1,1 mil. Kč bez DPH

Společnost Ridera Bohemia, a. s. prováděla kompletní demoliční práce objektu průmyslového areálu společnosti Trestles včetně administrativní budovy a zpevněných ploch. Současně bylo provedeno drcení sutin a likvidace ostatních odpadů (asfalt, beton, cihla). Následně bylo provedeno cca 2.000m3 násypů pro HTÚ na celkové ploše cca 7.000m2.

Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodaní byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil.

EUROVIA CS, a. s.

2012

Stavba | PODJEZD POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ, NÁMĚSTÍ TGM V TŘINCI V RÁMCI PROJEKTU VIA LYŽBICE

Objem prací | 3,3 mil. Kč bez DPH

Společnost Ridera Bohemia, a. s. prováděla kompletní zemní práce, při kterých bylo v přesně stanoveném časovém úseku 4 týdnů potřeba odtěžit a odvést cca 25.000m3 zeminy. Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodaní byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil.

SPEZIALBAU, s. r. o.

2012

Stavba | Obchodní centrum Parada Family ve Frýdku-Místku

Objem prací | 6,28 mil. Kč bez DPH

Společnost Ridera Bohemia, a. s. prováděla kompletní zemní práce, při kterých bylo v přesně stanoveném časovém úseku 4 týdnů potřeba odtěžit a odvézt cca 5000m3 ornice a zeminy. Následně se provedlo 7.600m3 hutněných násypů pod pilotovací rovinu. Ve druhé etapě se provádělo 9.000m3 hutněných násypů pod podlahy obchodního centra a přilehlých zpevněných ploch. Celkově na ploše cca 12.000m2.

Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodání byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil.

GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

2011

Stavba | AVION SHOPING PARK OSTRAVA – SEVER, 2. ETAPA

Objem prací | 5,48 mil. Kč bez DPH

Předmětem prováděných prací byla

Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodání byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil.

GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

2011

Stavba | REONVERZE PLYNOJEMU NA MULTIFUNKČNÍ HALU V OSTRAVĚ VÍTKOVICÍCH – část demolice

Objem prací | 3,1 mil. Kč bez DPH

Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodání byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil. Ocenil zejména operativní nasazení různých druhů techniky, v souvislosti s měnícími se podmínkami těžby podzemních prostor pod podlahou plynojemu.

TAKENAKA EUROPE GmbH – organizační složka

2011

Stavba | VÝSTAVBA NOVÉ HALY PŘEDOVKÁRNY V AREÁLU AUTOMOBILKY HYUNDAI V NOŠOVICÍCH

Objem prací | 3,75 mil. Kč bez DPH

Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodání byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil.

Povodí Odry

2011

Stavba | Oprava Olše km 15,100-15,700 PŠ 2010, Č. ST. 5818 VZ 353

Objem prací | 1,35 mil. Kč bez DPH

Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodání byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil. Ocenil zejména operativní nasazení různých druhů techniky v souvislosti s měnícími se podmínkami stavu hladiny vodního toku.

VOKD, a.s.

2011

Stavba | Rekonstrukce budovy Křídla pošty bývalého ředitelství Vítkovic – parkoviště

Rozsah prací | Bourací práce a zemní práce, odvoz odpadu a suti na skládku včetně všech poplatků

Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodání byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil. Ocenil zejména trpělivost zhotovitele při koordinaci s ostatními profesemi za stísněných vnitrostaveništních dopravních podmínek.