CZE


Kamenivo, stavební substráty a stavební odpadKVALITNĚ

Kvalitu všech materiálů pravidelně kontrolujeme. Splňují požadavky platných norem. Materiály, které vám dodáváme, disponují certifikáty, nebo prohlášením o shodě.

ODPOVĚDNĚ

Recyklací odpadních materiálů tyto vracíme zpět k užití a tím šetříme vaše peníze i životní prostředí. Těžbou odvalu rekultivujeme prostředí po ukončené hornické činnosti

VČAS

Kamenivo dovezeme přímo na vaši stavbu v dohodnutém termínu nebo si jej snadno zakoupíte v síti našich prodejních míst.


 

Regionálně obchodujeme s kamenivem a stavebními substráty, které zčásti sami těžíme a produkujeme. Zabezpečujeme recyklaci stavebních odpadů a jejich zpětné využití ve stavebnictví, případně ukládku.

Budujete novou dálnici, nebo zakládáte chodník? Připravujete stavbu hotelu, stavíte sportovní halu, nebo budujete rodinné domy?

Ridera uspokojí potřeby každé stavby.

Zajistíme materiál pro násypy, obsypy, podkladové a konstrukční vrstvy chodníků a komunikací. Dodáme kamenivo do betonu a malt. Provádíme terénní úpravy a sanaci území. Vytěžený materiál recyklujeme, abyste jej mohli při stavbě dále zužitkovat.

 


Naši partneři

Certifikáty

Všechny dodávané materiály disponují příslušnými certifikáty nebo prohlášeními o shodě. Kamenivo splňuje požadavky pro materiál určený pro stavební účely:

  • kamenivo do betonu podle ČSN EN 12620+A1
  • kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch podle ČSN EN 13043
  • kamenivo pro malty podle ČSN EN 13139
  • kamenivo pro stmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a komunikaci podle ČSN EN 13242+A1
 

Rádi vám poskytneme více informací. Kontaktujte nás!