CZE


Nabídka kameniva a stavebních substrátů

Kamenivo pro stavební účely

 • Přírodní drcené a tříděné kamenivo
 • Umělé kamenivo – struska
 • Přírodní těžené kamenivo prané – štěrkopísek
 • Žulové dlažební kostky
 • Žulové odseky
 • Písek žlutý netříděný – zásypový
 • Písek žlutý tříděný – maltový
 • Písek praný jemný světlý
 • Hlušinová sypanina dle ČSN 736133 čl. 4.5.2.1.

Recyklované materiály

 • Betonová drť
 • Asfaltová drť
 • cihelná drť
 • Zásypový materiál
 • Písek zásypový recyklovaný šedý

Přírodní kamenivo

Produkt

Popis:

Přírodní těžený písek, jemný, praný, světlé barvy o zrnitosti 0-1mm.

Určení:

dopručujeme jako přísadu do malt a omítek, je vhodný na utěsnění zámkové dlažby, hodí se do beachvolejbalových hřišť a sportovišť.

Popis:

Přírodní těžený písek, kopaný, žluté barvy o zrnitosti 0-4mm tzv. malťák, ČSN EN 12620; 13139; 13242.

Určení:

Doporučujeme jako přísadu do maltových směsí pro zdění a omítání, dále jako podklad pro zásypy inženýrských sítí, signalizační písek pro plynofikace, zásypy rýh, jam, vyrovnávající podklad pro velkoplošné betonové dlažby. Je vhodný do dětských pískovišť, splňuje hygienické požadavky.

Popis:

Přírodní těžený písek, kopaný, neupravovaný tříděním, žluté barvy o zrnitosti 0-4mm, ČSN EN 12620; 13139; 13242.

Určení:

Doporučujeme jako přísadu na výrobu základových betonů, jako signalizační písek pro plynofikace, zásypy rýh a jam, vyrovnávající podklad pro velkoplošné betonové dlažby.

Popis:

Přírodní těžené kamenivo okrasné tříděné, prané o zrnitosti 16-22 mm, ČSN EN 12620; 13242.

Určení:

Vzhledem k vysoké estetické úrovni je kamenivo vhodným okrasným prvkem pro použití např. v zahradnictví a dekoratérství různého druhu např. úprava plochých střech, teras, drenáže.

Popis:

Přírodní těžené kamenivo okrasné tříděné, prané o zrnitosti 16/32.

Určení:

doporučujeme jako obsypy drenáží, příměsi do betonu, zásypy a okrasné obsypy.

Popis:

Přírodní těžené kamenivo tříděné, prané o zrnitosti 0-2mm, ČSN EN 12620; 13242;13043;13139.

Určení:

doporučujeme na zásypy, obsypy potrubí, spárování zámkových dlažeb, zakládání a údržba travnatých ploch(fotbalová hřiště)

Popis:

Přírodní těžené kamenivo tříděné, prané o zrnitosti 0-4mm, ČSN EN 12620; 13242;13043;13139.

Určení:

Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu pod betonové podlahy, podkladní vrstvu pod zámkové dlažby, do betonu.

Popis:

Přírodní těžené kamenivo tříděné, prané o zrnitosti 2-8mm, ČSN EN 12620; 13242;13043;13139.

Určení:

Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu pod betonové podlahy, podkladní vrstvu pod zámkové dlažby, do betonu.

Popis:

Přírodní těžené kamenivo tříděné, prané o zrnitosti 0-16mm, ČSN EN 12620; 13242;13043;13139.

Určení:

Doporučujeme jako obsyp a zásyp kanalizací, vyrovnávací vrstvu pod betonové podlahy, podkladní vrstvu pod zámkové dlažby, do betonu, jako okrasný kačírek.

Popis:

Přírodní těžené kamenivo tříděné, prané o zrnitosti 8-16mm, ČSN EN 12620; 13242;13043;13139.

Určení:

Doporučujeme jako obsyp drenáží, podkladní vrstva komunikací, obsypy kolem základových konstrukcí rodinných domů.

Popis:

Drcené přírodní kamenivo, Moravská droba o zrnitosti 4-8mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako podkladní vrstvu pro ukládku zámkové dlažby, jako přísadu do základových betonů a asfaltových/živičných směsí, zásypy, obsypy, jako drenážní vrstvu, posypový materiál na zimní údržbu komunikací.

Popis:

Drcené přírodní kamenivo, Moravská droba o zrnitosti 8 - 16mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako obysyp drenáží, podkladní vrstva komunikací, obsypy kolem základových konstrukcí rodinných domů.

Popis:

Drcené přírodní kamenivo, Moravská droba o zrnitosti 0-32mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako obsyp kolem základových konstrukcí rodinných domů, hodí se na ukládku zámkové dlažby jako hrubá podkladní vrstva, zásypy rýh a jam, zpevnění příjezdových komunikací.

Popis:

Drcené přírodní kamenivo, Moravská droba o zrnitosti 0-63mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako podsyp pod základové konstrukce rodinných domů, dále jako podkladní vrstvu komunikací, zásypy rýh a jam.

Popis:

Drcené přírodní kamenivo, Moravská droba o zrnitosti 16-32mm, mimo normu, prohlášení výrobce dle zákona 102/2001 Sb.

Určení:

Doporučujeme jako obsyp drenáží, podkladní vrstva komunikací, obsypy kolem základových konstrukcí rodinných domů.

Popis:

Drcené přírodní kamenivo, Moravská droba o zrnitosti 32-63mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako podkladní vrstvu komunikací, k sanaci podmáčených podloží, obsypy, zásypy rýh a jam, drenážní vrstva.

Popis:

Drcené přírodní kamenivo, Moravská droba o zrnitosti 63-125mm, mimo normu, prohlášení výrobce dle zákona 102/2001 Sb.

Určení:

doporučujeme na zpěvnění komunikací, drenáže, okapové plochy

Přírodní kamenivo pro stavební účely

Produkt

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny o zrnitosti 0-16mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme pro obsypy objektů, zásypy základů budov, rýh, inženýrských sítí.

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny o zrnitosti 0-32mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme pro obsypy objektů, zásypy základů budov, rýh, inženýrských sítí.

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny o zrnitosti 0-63mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako sanační a vyrovnávací vrstvy, dále do komunikací do nezamrzlé hloubky (0,8m).

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny o zrnitosti 0-125mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako sanační a vyrovnávací vrstvy, dále do komunikací do nezamrzlé hloubky (0,8m).

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny o zrnitosti 16-32mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme pro obsypy objektů, zásypy základů budov, rýh, inženýrských sítí.

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny o zrnitosti 32-63mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme pro obsypy objektů, zásypy základů budov, rýh, inženýrských sítí a do komunikací do nezamrzlé hloubky (0,8m).

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny o zrnitosti 63-125mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako sanační a vyrovnávací vrstvy, dále do komunikací do nezamrzlé hloubky (0,8m).

Popis:

Kamenivo recyklované z důlní hlušiny, netříděné.

Určení:

Doporučujeme jako sanační a vyrovnávací vrstvy, dále do komunikací do nezamrzlé hloubky (0,8m).

Recykláty

Produkt

Popis:

Recyklovaná betonová drť o zrnitosti 0-90 mm, která vzniká při drcení betonového odpadu. Jedná se o certifikovaný výrobek dle ČSN EN 13242 + A1:2008.

Určení:

Doporučujeme k zásypům kolem objektů, jako podkladní vrstva komunikací, příjezdových cest, zámkových dlažeb, chodníků. Dále se využívá do základů a také je vhodné k terénním úpravám.

Popis:

Umělé kamenivo, které vzniká při výrobě oceli o zrnitosti 0-8mm, ČSN EN 13242.

Určení:

Doporučujeme jako podkladní vrstvu pro ukládku zámkové dlažby, lóže potrubí, zásypy kanalizací, inženýrských sítí. Kamenivo je dále vhodné pro násypy těles pozemních komunikací, pro obsypy objektů a zásypy mostů, rýh, pro inženýrské sítě.

Ostatní

Produkt

Popis:

Žulová dlažební kostka šedá o rozměrech stran 8-10mm.

Určení:

Doporučujeme jako finální nášlapnou vrstvu chodníků, pěších zón, dvorů i cest s pojezdem a pro jiné estetické účely, (1tuna = 4,5m2).

Popis:

Železobetonový dílec, parametry: délka 990mm,šířka 3400mm,výška 1900mm, hmotnost 5023kg, tloušťka stěny 200mm. Posledních 5ks skladem.

Určení:

Doporučujeme pro inženýrské a komunikační sítě.

Ridera Bohemia a.s.

28. října 2092/216
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 26847833 | DIČ: CZ 26847833

+420 800 888 860 
info@ridera.eu