CZE


Ukládka a zpracování stavebního odpadu

Příjem odpadu

Na našich provozovnách přijímáme následující typy odpadu*:

  • 100903 | pecní struska
  • 100908 | licí formy a jádra
  • 161104 | jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály
  • 170101 | beton
  • 170102 | cihla
  • 170103 | tašky a keramické výrobky
  • 170107 | směsi betonu, cihel, tašek a keram. výrobků
  • 170302 | asfaltové směsi
  • 170504 | zemina a kamení
  • 170802 | stavební materiály na bázi sádry

*Přijímáme pouze odpad s dokladem kvality odpadu.

 
 

POZNÁMKA

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jsme oprávněni provozovat zařízení v souladu s § 14, odst. 1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

Do zařízení je možno přijmout pouze ostatní odpad v kvalitě pro využití na povrchu terénu dle přílohy č. 10 VMŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady nebo odpady kategorie ostatní odpad jejichž vodný výluh nepřekročí limitní hodnoty ukazatelů stanovených pro I. třídy vyluhovatelnosti, uvedené v tabulce 2.1. přílohy č.2 VMŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady nebo na základě odborného posouzení, které bude podrobně zdokumentováno v základním popisu odpadu.

Rádi vám poskytneme více informací. Kontaktujte nás!