CZE


Koks

Metalimex, a.s.

logoKoks z produkce Metalimex, a.s. splňuje nejnáročnější požadavky na ekologické pevné palivo pro cenově výhodnou výrobu tepla a ohřev užitkové vody v domácnostech, firmách i teplárnách. Nabízí vysokou výhřevnost a nízký obsah škodlivých zplodin vznikajících při procesu spalování.

www.metalimex.cz

PARAMETRY KOKSU Z PRODUKCE METALIMEX

Zrnitost Výhřevnost (Qir) Obsah popela (Ad) Obsah síry (Str) Obsah vody (Wtr)
Otopová směs >40 mm 26,33 MJ/kg max. 10,5 % max. 0,7 % max. 11 %
Ořech 1 40-60 mm 25,36 MJ/kg max. 10,5 % max. 0,7 % max. 14 %
Ořech 2 20-40 mm 25,04 MJ/kg max. 10,5 % max. 0,7 % max. 15 %


ArcelorMittal Ostrava a.s.

logoArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Vedle hutní výroby produkuje také kvalitní koks, jak pro vlastní potřebu, tak pro další prodej.

www.arcelormittal.cz

PARAMETRY KOKSU Z PRODUKCE ARCELORMITTAL OSTRAVA

Zrnitost Výhřevnost (Qir) Obsah popela (Ad) Obsah síry (Str) Obsah vody (Wtr)
Ořech 2 20-40 mm ∅26,3 MJ/kg max. 11 % max. 0,6 % max. 12 %


Další koksovny

PARAMETRY KOKSU Z PRODUKCE CARBO KOKS SP. Z O.O.logo

Zrnitost Výhřevnost (Qir) Obsah popela (Ad) Obsah síry (Str) Obsah vody (Wtr)
Otopová směs >40 mm 27,5 MJ/kg 11,5 % 0,6 % 6 %
Ořech 1 40-60 mm 27,5 MJ/kg 11 % 0,6 % 6 %
Ořech 2 20-40 mm 26,5 MJ/kg 12 % 0,6 % 12 %

Velkodoběratelé

Rádi vám poskytneme více informací. Kontaktujte nás!