CZE


Oznámení

Podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů

Společnost Ridera Bohemia a.s. zřídila na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů vnitřní oznamovací systém, jehož prostřednictvím je možné bezpečně podávat oznámení o možném protiprávním jednání. Pro podání oznámení se můžete obrátit na pověřenou osobu, která přijímá a zkoumá důvodnost oznámení a následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Máte-li důvodné obavy z odvetného opatření, lze oznámení podat i anonymně.

Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož cílem je poškodit jiného, může založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu. Takovým oznámením není poskytována ochrana.

Ochrana oznamovatelů

Rádi vám poskytneme více informací. Kontaktujte nás!